INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉSEK

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉSEK

Az egyenes ági rokonok közötti ajándékozás illetékmentessé válása óta mind gyakoribbá váltak az ajándékozási szerződések. Az illetékmentesség köre tovább bővült és egyebek között már a házastársak is vagyonszerzési illetékmentesen szerezhetnek ajándékozás útján tulajdont. Nem csupán az illetékre vonatkozó mentesség vagy a kedvezmények, hanem egyéb okok is szólhatnak az ajándékozás mellett. Ingyenes jogügyletről van szó, mégis számos dologra oda kell figyelni.

Szerződéskötés előtt, fedezetelvonás

Az ajándékozás útján történő tulajdonjog átruházásnak számos célja lehet. Gyakran a vagyon biztonságba helyezése a cél, illetve a külvilág előtt titkolt szándékok húzódnak meg mögötte, de a jogszabályok előírásaira és a szerződés fedezetelvonó jellegének elkerülésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Kiemelt jelentősége van azon körülmények vizsgálatának, amelyek a feleket az ajándékozásra sarkallják.

 • A fedezetelvonó szerződés semmis. Mikor és milyen esetben minősül a szerződés fedezetelvonónak, illetve mit tehetünk ellene?
 • Milyen teendői vannak az ajándékozónak, illetve a megajándékozottnak a szerződéskötést megelőzően?
 • Valóban az ajándékozás a legmegfelelőbb és legbiztosabb megoldás?
 • Miért és milyen szempontok (pl. kötelesrész) miatt fontos az öröklés szabályaira is kiemelt figyelmet fordítani?

Terhek, haszonélvezet

Ajándékozás esetén rendszerint kisebb jelentőséget tulajdonítanak a felek a terheknek, ennek ellenére fontos szerepük van, adott esetben akár akadályai is lehetnek a jogügyletnek. Gyakran éppen egy teher alapításának feltételével történik az ajándékozás.

 • Vannak terhek (pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, haszonélvezeti jog, egyéb rejtett terhek) az ingatlanon?
 • Az adott terhek lehetővé teszik a tulajdonjog átruházását? Mi a teendő a meglévő terhekkel kapcsolatosan?
 • Mikor és milyen célból célszerű az ajándékozással egyidejűleg az ajándékozó javára haszonélvezeti jogot alapítani, illetve milyen járulékos költségei vannak?

Forgalmi érték és jelentősége

Az ajándékozás ingyenes jogügylet, tehát az ajándék megszerzése fejében a megajándékozott nem fizet vételárat. A forgalmi érték meghatározásának mégis komoly szerepe lehet, jelentős megtakarítást biztosíthat a feleknek.

 • Miért kell forgalmi értéket meghatározni?
 • Miért és mekkora összeget célszerű feltüntetni?

Személyi jövedelemadó, vagyonszerzési illeték és költségek

A szerződéskötés számos költséggel jár. A legjellemzőbbek a személyi jövedelemadó, a vagyonszerzési illeték, az eljárási díjak és az ügyvédi munkadíj. A felek rendszerint a költségek csökkentésére törekednek.

 • Mennyi az ügyvédi munkadíj és milyen egyéb költségek vannak?
 • Kinek és mely esetekben kell személyi jövedelemadót, illetve vagyonszerzési illetéket fizetni?
 • Mennyi lesz az szja és mennyi az illeték mértéke?
 • Hogyan lehet törvényesen spórolni és csökkenteni a fizetendő illeték vagy szja mértékét?

Számos kérdés merül fel a felekben, amelyeket minden esetben egyedileg, a felek céljaihoz, érdekeihez igazodva lehet és célszerű megválaszolni. Feladatunk, hogy a feleknek megnyugtató megoldásokat kínáljunk és mind a szerződés előkészítésében, mind annak lebonyolításában továbbá a teljesítése során segítséget nyújtsunk, sorvezetővel szolgáljunk. Keresse irodánkat a honlapunkon megadott elérhetőségeken!