CÉGALAPÍTÁS, CÉGMÓDOSÍTÁS

A társasági jogi ügyletek között kiemelt helyet foglal el a cégek alapítása és a változások kapcsán felmerülő eljárások előkészítése, lebonyolítása. A bonyolultabb társasági jogügyletek mellett ezen eljárásokban is sok éves tapasztalattal bírnak munkatársaink és megfontolt tanácsokkal szolgálunk ügyfeleinknek.

A cégek ugyan rendszerint saját elhatározásból dönthetnek a meglévő szabályaik, adataik módosításáról, de gyakran a jogszabályok által kötelezően előírt módosítok is beavatkozást igényelnek. A legközelebbi kötelezően előírt határidő 2016. március 15. napja. A korlátolt felelősségű társaságok – főszabály szerint – ezen határnapig kötelesek törzstőkéjüket legalább hárommillió forintra felemelni és egyúttal az (új) Ptk. szerinti továbbműködésükről dönteni.

Cégalapítás

Amikor a tagok (részvényesek) egy cég alapításáról határoznak, akkor jövőbeli üzleti tevékenységük alapjait rakják le. A társasági forma és az együttműködés részletei komoly hatással lehetnek a társaság működőképességére és gazdaságos működ(tet)ésére.

  • Milyen társasági formát (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesület, alapítvány, más civil szervezet, stb.) érdemes választani?
  • Milyen legyen a tulajdonosi szerkezet?
  • Milyen szerveket szükséges választani (pl. felügyelőbizottság, könyvvizsgáló)?
  • Hol legyen a társaság székhelye, milyen adózási formát válasszon?

Cégmódosítás

Nem minden kötelező rossz, így a kötelező jellegű cégmódosítások sem feltétlenül azok. A kötelező módosítások lehetőséget adhatnak arra, hogy a változó jogszabályi környezet nyújtotta előnyöket beépítsük cégünk működésébe és ezzel hasznunkra fordítsuk azokat. Gondosan megtervezett módosítás esetén a költségek és a módosítások száma is csökkenthető.

  • Melyek az okvetlenül kötelező módosítások, miként valósíthatók meg azok a legcélszerűbben?
  • Milyen egyéb változtatási lehetőségeim vannak, amelyek segítik, gazdaságosabbá teszik a cégek működését?
  • A kötelező tőkeemelés (pl. hárommillió forintra történő emelés esetén) fedezete miből és hogyan teremthető meg?

Az időtényező

A cégek működésük során a lehető legkevesebb idő kívánják adminisztratív kötelezettségek teljesítésével tölteni. Ennek érdekében magunk is igyekszünk olyan szolgáltatást nyújtani, amely a precizitás mellett nagyfokú gyorsaságot is biztosít. Az okiratok előkészítését a szükséges információk rendelkezésre bocsátástól számított egy-két munkanapon belül vállaljuk. A cégbejegyzés egyszerűsített eljárás esetén pár órán belül várható, de a változásbejegyzési eljárás sem igényel többet pár napnál.

Költségek

A költségek vonatkozásában minden esetben részletes tájékoztatást adunk valamennyi felmerülő költségről. Nincsenek titkos, rejtett költségek, nem kell hűségnyilatkozatot aláírni vagy egyéb szolgáltatás igénybevételére ígéretet tenni. Pontos, egyszerű, átlátható költségvetést készítünk. Az eljárási díjakat a jogszabályok iránymutatásai alapján számítjuk ki. Az ügyvédi munkadíj kialakításánál a megfizethetőségre és arra is törekszünk, hogy minden esetben arányban álljon az elvégzett munkával.

Számos kérdés merül fel a felekben, amelyeket minden esetben egyedileg, a felek céljaihoz, érdekeihez igazodva lehet és célszerű megválaszolni. Feladatunk, hogy a feleknek megnyugtató megoldásokat kínáljunk, továbbá mind a szerződés előkészítésében, mind a lebonyolításában és teljesítése során segítséget nyújtsunk, sorvezetővel szolgáljunk. Keresse irodánkat a honlapunkon megadott elérhetőségeken!