CSALÁDJOG ÉS ÖRÖKLÉSI JOG

A házasság alatt, de különösen előtt még mindent rózsaszínben látnak a felek, ezért nem kívánnak földhöz ragadt vagyonjogi vagy családjogi kérdésekkel foglalkozni. Bár hangulatromboló, mégis a való élettel összhangban lévőnek tűnik azon megállapításunk, hogy célszerű már a házasságkötéskor gondolni arra, hogy a mindent elsöprő és vak szerelem ritkán tart örökké. Felesleges egy esetleges elválást még nehezebbé tenni azzal, hogy a kényes kérdések megtárgyalását akkorra hagyják a felek, amikor a döntéseiket már számtalan sérelem, sértés befolyásolja. Amennyiben az érintettek nem számoltak előre a lehetséges következményekkel, gyakran már csak házassági perben tudják a vitáikat rendezni, bár véleménykülönbség esetén a pert megelőző egyeztetések, a felek jogainak, kötelezettségeinek, illetve korlátainak ismertetése és egyfajta mediáció keretében történő vitarendezés szintén megoldást nyújthat.

Azzal sem szeretünk feltétlenül szembenézi, hogy nem vagyunk halhatatlanok. Amíg a halhatatlanságot biztosító csodaszer nem válik közkinccsé, sajnos azzal is számolnunk kell, hogy halálunk esetére megfelelően és akaratunk szerint biztosítsuk az öröklés rendjét.

Az említettek okán mind a családjog, mind az öröklési jog területén elsősorban a jogviták megelőzésére és akarat megfelelő formába öntésére törekszünk. Ennek keretében kínálunk többek között olyan szolgáltatásokat, mint a házassági (vagyonjogi) szerződések, tartási és életjáradéki szerződések, végrendeletek vagy például öröklési szerződések megfogalmazása.