PUBLIKÁCIÓ

INGATLANJOG

 1. Igazolás kiadása végtörlesztéshez
 2. Elutasított végtörlesztés
 3. Öröklési vagy visszterhes vagyonátruházási illeték?
 4. Örökölt ingatlanrész eladása
 5. Ajándékozott ingatlanra bejegyzett haszonélvezet illetéke
 6. Jótállási és szavatossági igény érvényesítésének határideje
 7. Házastársi vagyon szerződéssel történő szabályozása, ingatlan családon belüli ajándékozása
 8. Végtörlesztés lízingeseknek: az Adózóna-javaslat után a parlament is dönthet
 9. Lehetséges a deviza alapú kölcsönszerződés végtörlesztése?
 10. Hogyan mondhatok le a haszonélvezeti jogomról?
 11. Illetékfizetési kötelezettség egy éven belüli vétel eladás esetén
 12. Jelzáloggal terhelt ingatlan elajándékozása
 13. Illetékfizetési kötelezettség az ingatlannak házastárs részére történő ajándékozása esetén
 14. Adó és illetékfizetési kötelezettség több ingatlan cseréje esetén
 15. Közös tulajdon esetén milyen keretek között jogosult valamely tulajdonos a saját tulajdoni hányadát használni?
 16. Ki jogosult a közös képviselő megválasztására?
 17. 2012-es változás: január 1-től még egy papír kötelező a lakáseladáshoz
 18. Energetikai tanúsítvány az ingatlanokhoz kapcsolódóan
 19. Mi a teendő, ha a földhivtalnál csupán az egyik házastárs tulajdonjoga került feltüntetésre, holott az ingatlan közös vagyonunkat képezi?
 20. Végtörlesztés: akinek kellene segítség, de nem kaphat
 21. Eladhatom-e az ingatlanomat, ha haszonélvezeti jog terheli?
 22. Ugyanaz a végeredmény, mégis más az adó- és illetékfizetési kötelezettség. Melyik megoldást válasszam?
 23. Illetékfizetés több ingatlan cseréje esetén
 24. Kedvezményes végtörlesztés: foglaljuk össze a legfontosabb kérdéseket
 25. Végtörlesztés: van, amit a jogszabály sem válaszol meg
 26. A bank nem engedi a végtörlesztést. Van megoldás?
 27. Hogyan alakulhat az illeték- és adófizetési kötelezettség ingatlan eladása és vétele esetén?
 28. Ingatlan tulajdonjogának átruházása, azzal kapcsolatos költségek
 29. Érvényes-e a foglaló szerződésben való kikötése, ha korábban nem volt szó róla?
 30. Ingatlan tulajdonjogának gyermekre vagy házastársra történő átruházása és az ahhoz kapcsolódó illeték
 31. A panelprogrammal kapcsolatos közgyűlési határozat kötelező-e azokra nézve, akik nem szavazták meg?
 32. Hogyan és milyen feltételekkel mondhatok le a haszonélvezeti jogomról és milyen költségekkel jár?
 33. Ingatlanközvetítőti tevékenység gyakorlásának feltételei II.
 34. Mennyi illetéket kell fizetnem lakás, ház vásárlása esetén?
 35. Rendszeresen zavarnak a szomszédaim, mit tehetek?
 36. Fizethet-e illetéket vevő és eladó ugyanazért az ügyletért?
 37. Illetékkedvezmények, visszaigénylés haszonélvezet esetén
 38. Illetékfizetési kötelezettség (és egyéb költségek) ingatlan gyermekeknek történő ajándékozása után
 39. Illetékfizetési kötelezettség alakulása egy éven belüli vétel-eladás esetén
 40. Adó és illetékfizetési kötelezettség lakóingatlan átruházása, illetve pénz gyermek számára történő ajándékozása után
 41. Ingatlan bérbeadás és adóhatósági szankciók: késedelmi pótlék, adóbírság
 42. Ingatlanok bérbeadása: hol lehet hibázni?
 43. Osztatlan közös tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadása
 44. Az adóhatóság által az eladott ingatlan után kivetett illeték jogossága, visszaigénylése
 45. SZJA fizetési kötelezettség lakóingatlan bérbeadása esetén
 46. Az ingatlan eladásának és vételének időpontja adójogi szempontból
 47. ÁFA fizetési kötelezettség lakóingatlan bérbeadása esetén
 48. Mire figyeljünk új építésű otthununk megvásárlásakor
 49. A megtekintett állapot mint oltalmazó és rontó varázsige
 50. Hibás teljesítés esetén érvényesíthető jogok
 51. A foglaló
 52. A 35 év alatti fiatalokat megillető vagyonszerzési illetékkedvezmények
 53. Ingatlanközvetítői tevékenység gyakorlásának feltételei
 54. Osztatlan közös tulajdonból fakadó igények, költségek
 55. A foglaló visszakövetelése, hibás teljesítés

ADÓJOG

 1. Illetékfizetési kötelezettség az ingatlannak házastárs részére történő ajándékozása esetén
 2. Adó és illetékfizetési kötelezettség több ingatlan cseréje esetén
 3. A lakás bérbeadása, majd értékesítése után kapott eladási ár vállalkozói bevételnek számít-e EVA-s vállalkozó esetén?
 4. Ugyanaz a végeredmény, mégis más az adó- és illetékfizetési kötelezettség. Melyik megoldást válasszam?
 5. Hogyan alakulhat az illeték- és adófizetési kötelezettség ingatlan eladása és vétele esetén?
 6. A számla, amelynek sem könyvelési, sem adóügyi vonzata nincs (proforma számla)
 7. Mennyi illetéket kell fizetnem lakás, ház vásárlása esetén?
 8. Szakképzési hozzájárulás: ki végez közfeladatot?
 9. Fizethet-e illetéket vevő és eladó ugyanazért az ügyletért?
 10. Illetékkedvezmények, visszaigénylés haszonélvezet esetén
 11. Gyes melletti munka: milyen megoldás érdekli?
 12. Illetékfizetési kötelezettség alakulása egy éven belüli vétel-eladás esetén
 13. Adó és illetékfizetési kötelezettség lakóingatlan átruházása, illetve pénz gyermek számára történő ajándékozása után
 14. Ingatlan bérbeadás és adóhatósági szankciók: késedelmi pótlék, adóbírság
 15. Ingatlanok bérbeadása: hol lehet hibázni?
 16. Magyar vagy külföldi rendszám: melyik éri meg? (MGOE) + kérdés-válasz
 17. Magyar vagy külföldi rendszám: melyik éri meg?
 18. Az adóhatóság által az eladott ingatlan után kivetett illeték jogossága, visszaigénylése
 19. SZJA fizetési kötelezettség lakóingatlan bérbeadása esetén
 20. Az ingatlan eladásának és vételének időpontja adójogi szempontból
 21. Az ÁFA és a teljesítés helye: mit mond a törvény?
 22. Adóbírságot is kaphatunk, ha hiányos számlát fogadunk be
 23. ÁFA fizetési kötelezettség lakóingatlan bérbeadása esetén
 24. A 35 év alatti fiatalokat megillető vagyonszerzési illetékkedvezmények
 25. Regisztrációs adó: leggyakoribb kérdések és válaszok
 26. Elengedik a regisztrációs adó felét, de több feltétele van
 27. Végkielégítés különadója: TB sem jár az országgygűlési képviselőknek?
 28. Egyes adótörvények sporttal összefüggő módosításai
 29. Mire figyeljünk, mikor jöhet revizor? – ellenőrzési irányelvek (2011)
 30. Az illetéktörvény év eleji változásai belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének átruházása esetén
 31. A 2011. évre vonatkozó adócsomag tervezete – várható változások
 32. A tevékenységre jellemző kereset rövid élete
 33. Hová lettek a forrásadók

TÁRSASÁGI JOG

 1. Kinek kötelező január 1-től a kamarai nyilvántartás?
 2. Üzletrész átruházása: komoly nehezítések a törvényjavaslatban
 3. Lehetetlen lesz kiszállni egy cégből? – törvényjavaslat-kritika
 4. Így spórolhatnak a cégek a közzététel összegén
 5. Mit tehet a vállalkozó, ha bt-je bevétel nélkül marad? A cég “szüneteltetése”.
 6. Meddig halmozhatja adósságait egy cég?
 7. Amikor a fizetésképtelen cég a saját vagyont is elviszi (a vezetőtisztségviselők felelőssége)
 8. Osztalék kifizetése: átmeneti megoldás és kizáró okok
 9. Végelszámolás, felszámolás, csőd: mikor mi a legjobb megoldás?
 10. Az ajánlott levél és a tértivevény jelentősége
 11. Hitelezői követelések érvényesítése a vezető tisztségviselőkkel szemben
 12. A cégbejegyzés (változásbejegyzés) járulékos költségei

POLGÁRI JOG, VEGYES

 1. Kinek kötelező január 1-től a kamarai nyilvántartás?
 2. Élettársi jogok
 3. Jótállási és szavatossági igény érvényesítésének határideje
 4. Házastársi vagyon szerződéssel történő szabályozása, ingatlan családon belüli ajándékozása
 5. Végtörlesztés lízingeseknek: az Adózóna-javaslat után a parlament is dönthet
 6. Lehet-e meghatalmazott a közös képviselő a társasház közgyűlésén?
 7. Meddig terjed a közös képviselő jogköre?
 8. Hogyan mondhatok le a haszonélvezeti jogomról?
 9. Közös tulajdon esetén milyen keretek között jogosult valamely tulajdonos a saját tulajdoni hányadát használni?
 10. Ki jogosult a közös képviselő megválasztására?
 11. Rendszeresen zavarnak a szomszédaim, mit tehetek?Adó és illetékfizetési kötelezettség lakóingatlan átruházása, illetve pénz gyermek számára történő ajándékozása után
 12. Osztatlan közös tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadása
 13. Mi a teendő a fizetési meghagyással?
 14. A foglaló
 15. Hibás teljesítés esetén érvényesíthető jogok
 16. Az ajánlott levél és a tértivevény jelentősége
 17. Az aláírási jogosultság ellenőrzése
 18. Törvényes késedelmi kamat devizában meghatározott pénztartozás esetében
 19. A fizetési felszólítások megküldésének ajánlott módja
 20. Osztatlan közös tulajdonból fakadó igények, költségek
 21. Az internetes vásárlásról röviden
 22. SMS-ben történő értesítés a kerékbilincsről
 23. Kötbér, azaz a kötelem megszegésének bére
 24. Öröklés, illeték, lemondás: kinek mit kell tennie?
 25. Ki lopta kitől a South Park fordítását?

MUNKAJOG

 1. Ha már muszáj, mondjunk fel rendesen
 2. A felmondás átvételének megtagadása
 3. Munkavállalás GYES mellett

A cikkek, valamint a kérdések és válaszok jelentős része a HVG adózási portálján, az Ingatlan1.hu oldalon vagy irodánk hírlevelében  jelent meg.