PERKÉPVISELET, NEM PERES ELJÁRÁSOK

Számos esetben fordul elő, hogy a felek külső, pártatlan segítség nélkül nem tudnak megegyezésre jutni. Ilyen esetekben a peres eljárás megfelelő eszköz lehet, bár a bíróságok leterheltsége sajnos köztudomású, így elsősorban a peren kívüli utak keresése lehet célszerű.

A folyamatos jogszabályi változások számos lehetőséget biztosíthatnak egy jogvita rendezésére. Egyre több hatékony és gyors vitarendezést biztosító eljárás áll a felek rendelkezésére, amelyről szakértelem hiányában nem is tudnak. A kisértékű perek, a fizetési meghagyásos eljárások, a felszámolási eljárások vagy azok réme, a teljesítést igazoló szervezetek szakértői igazolásai, illetve az egyéb alternatív vitarendezést biztosító eljárások egyre hatékonyabb lehetőséget biztosítanak, amelyek igénybevételét vétek lenne elmulasztani.

Mind a pert megelőző eljárásokban, mind a peres eljárásokban ellátjuk ügyfeleink képviseletét.