MUNKAJOG

Rendszeresen tapasztaljuk, hogy sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nem rendelkeznek azokkal a jogi ismeretekkel, amelyek jogaik megfelelő gyakorlását lehetővé tennék vagy segítenének abban, hogy a másik felet kötelezettségeinek teljesítésére hatásos jogi eszközökkel rábírják.

A munkáltatók nem csupán nem élnek a jogszabály nyújtotta lehetőségekkel, de gyakran a jogszabályi minimum elvárásoknak sem tesznek eleget. Ennek rendszerint egy munkaügyi ellenőrzés keretében kiszabott bírság vagy jogellenes felmondás a következménye, annak minden hátrányos anyagi következményével. Megfelelő munkaszerződések, szabályzatok kidolgozása és némi előrelátás esetén a munkajogi jogviták jelentős része megelőzhető, amely érdemi megtakarítást jelenhet a munkáltatók részére. Több munkavállalót foglalkoztató cégek esetében a kollektív szerződések adhatnak lehetőséget megtakarításokra vagy a munkavállalói morál javítására. A munkáltatóknak elsősorban ezen okiratok [pl. munkaszerződés, munkáltatói intézkedések (pl. felmondások), kollektív szerződések] előkészítésében és a kapcsolódó tanácsadásban nyújtunk segítséget.

A munkavállaló szempontjából pozitív hozadéka is van a munkáltatói felületességnek vagy a szakszerű eljárás hiányának, hiszen a jogszerűtlen munkáltatói intézkedésekkel (pl. jogellenes felmondás) szemben jogorvoslati lehetőséget biztosítanak a jogszabályok.

A munkajog vonatkozásában természetesen olyan területeken is segítséget tudunk adni, amely a munkáltató és a munkavállaló érdekeit kölcsönösen szolgálja. A tanulmányi szerződések, a működést segítő szabályzatok vagy akár a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetések szakszerű, adott esetben megtakarítást is biztosító kidolgozása valamennyi érdekelt fél érdekeit szolgálhatja.